Richard Rijopleidingen
Logo Richard Rijopleidingen

Top 10 meest gemaakte fouten tijdens rijexamen

Logo Richard Rijopleidingen

Top 10 meest gemaakte fouten tijdens het rijexamen

Dakbord Richard Rijopleidingen

De nadruk ligt hierbij op fouten die te maken hebben met verkeerd denken, mede veroorzaakt door de spanning van het rijexamen. Het gaat dan om zaken die waarschijnlijk wel goed zijn aangeleerd, maar onder druk van het rijexamen toch anders en verkeerd worden uitgevoerd.


1. Kijkgedrag, gebruik je ogen.

Een groot deel van de examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit waarnemen, op de juiste manier de spiegels gebruiken en kijkgedrag in specifieke situaties. Kijkgedrag is essentieel op het rijexamen.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

2. Plaats op de weg, durf de ruimte die je hebt te gebruiken.

Een paar belangrijke misverstanden moeten uit de weg. De plaats op de weg hangt van meerdere factoren af. De regels die je uit het theorieboek hebt geleerd zijn een leidraad maar niet altijd heilig. Alle omstandigheden samen bepalen je keuze.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

3. Snelheid, altijd aangepast aan de omstandigheden.

Dit is de hoofdregel: in principe rijdt je de maximaal toegestane snelheid zolang dat ook veilig kan. Dat betekent vlot met het verkeer meerijden, maar snelheid omlaag zodra de situatie erom vraagt. Veel kandidaten hebben moeite met het toepassen hiervan.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

4. Inhalen, of eigenlijk het achterwege blijven ervan.

Wat betreft het inhalen lijkt het nut nog lang niet tot alle examenkandidaten doorgedrongen te zijn. Toch wordt het een noodzakelijk gebeuren als je je aan de hoodregel van snelheid (zie hierboven) wilt houden. Immers, vlot meestromen met het verkeer en zoveel mogelijk de maximale snelheid rijden met in achtneming van de veiligheid.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

5. Bijzondere verrichtingen, maar zo bijzonder nou ook weer niet.

Elke rit kent ze, ook als je boodschappen gaat doen. Je moet altijd wel een keer parkeren voor je boodschappen gaat doen. Maak het niet moeilijker dan nodig is en laat je gevoel ook een beetje meespelen.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

6. De taal van de weg begrijp jij ook, als je er open voor staat.

Het is belangrijk om tijdens het rijden behalve de borden en verkeerslichten ook pijlen en strepen op de weg en andere markeringen in de gaten te houden. Ze vertellen je heel veel over de situatie op dat moment of die komen gaat.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

7. in- en uitvoegen, kwestie van mikken?

Hoort ook in een praktijkexamen thuis en is voor velen toch één van de lastiger dingen van het autorijden. Ook mensen die al jaren hun rijbewijs hebben vinden het soms nog lastig.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

8. Rijstrook wisselen, soms moet je keuzes maken.

Met name in druk verkeer best lastig, maar er zijn manieren.

Dit gaat vaak fout:

Zo moet het wel:

9. Besluitvaardigheid, zeker zijn van je zaak.

Besluitvaardig word je niet met een paar tips, maar we vonden wel dat we het in dit rijtje moesten noemen. Feit is dat een bepaalde mate van besluitvaardigheid essentieel is om te kunnen slagen.

Hier dus geen tips, maar wel feiten. Besluitvaardigheid bereik je alleen door:

Voldoende beheersing over de auto te hebben. Je moet vertrouwen in jezelf hebben dat je de auto onder alle omstandigheden de baas bent.

Zo moet je bijvoorbeeld vlot kunnen wegrijden en een kruising oversteken zonder (angst voor) afslaan van de motor. Goed leren inschatten wat betreft afstanden en snelheden van ander verkeer. Alleen dan kun je juiste beslissingen nemen. Voldoende tijd nemen voor het waarnemen alvorens te beslissen. Dus voldoende lessen nemen om bovenstaande in de praktijk te oefenen.

10. Verkeersinzicht.

En toch is verkeersinzicht één van de belangrijkste eisen om goed door het verkeer te komen. Ook hier geldt dat je geen verkeersinzicht opbouwt met een paar tips. Verkeersinzicht is begrijpen wat je situatie is, wat het gaat worden, wat anderen willen gaan doen (vrachtwagen die moet lossen bijv.) en begrijpen wat het gedrag van een ander voor gevolgen heeft voor jou.

Verkeersinzicht betekent eigenlijk voorspellen. Het voorspellen van de situatie die gaat komen en daar op inspelen.

Verkeersinzicht heb je voor een deel zonder dat je ooit hebt gereden.

De één meer dan de ander. Maar de rest leer je alleen maar met veel oefenen totdat verkeersinzicht een automatisme wordt.