Richard Rijopleidingen
Logo Richard Rijopleidingen

Privacyverklaring

Logo Richard Rijopleidingen

Privacyverklaring

Dakbord Richard Rijopleidingen

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Hieronder vind je onze privacyverklaring die is opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG).

Richard Rijopleidingen gebruikt alleen gegevens die jij zelf aan ons heb aangeleverd. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens voor het opstellen van facturen en het bijhouden van de lessen in het leerlingvolgsysteem. Jouw geboortedatum is voor ons van belang om te verifiëren of je de wettelijke minimumleeftijd van 16,5 jaar hebt.

Wij zullen jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of aan derden doen toekomen. Jouw naw-gegevens worden 7 jaar bewaard, volgens de bewaarplicht van de belastingdienst.

Wij beveiligen jouw gegevens door te werken met geüpdatete software en we maken gebruik van een firewall. Ook is de toegang tot onze elektronische gegevens beveiligd met een wachtwoord. Alleen Richard Rijopleidingen en een bevoegde financieel medewerker hebben toegang tot deze gegevens.

Uiteraard hebt je er recht op om je eigen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten wissen, zolang dit niet in strijd is met de wettelijke vereisten (zoals de bewaarplicht van de belastingdienst). Voor inzage kan een schriftelijk verzoek ingediend worden via info@richardrijopleidingen.nl.


Dakbord Richard Rijopleidingen